To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

woensdag 27 februari 2008

Nieuw winkelcentrum boezemt angst in

Nieuw winkelcentrum boezemt angst in
Handelaars zijn bereid om samen te werken

KORTRIJK - Een pak handelaars van het centrum heeft schrik dat ze in de schaduw komen te staan van het immense winkelcentrum dat in hartje Kortrijk verrijst. Het voorstel om er mee samen te werken via een handelsdistrict lijkt toch op een goedkeuring te kunnen rekenen.

Maandag- en gisteravond vonden er op initiatief van de stad Kortrijk en enkele handelaarsorganisaties twee infoavonden plaats om zoveel mogelijk handelaars te winnen voor het idee van een handelsdistrict in Kortrijk. Zo'n handelsdistrict is een vzw voor en door handelaars die Kortrijk als winkelstad in zijn totaliteit moet promoten.

Maandagavond leek - op basis van de reacties - een meerderheid van het honderdtal aanwezigen gewonnen voor dat idee. Toch is er nog werk aan de winkel voor het Kortrijkse stadsbestuur, want de schrik voor het nieuwe winkelcentrum 'K in Kortrijk' zit er heel diep in. Een aantal zelfstandigen vreest vooral dat ze binnen de raad van bestuur van het handelsdistrict buitenspel wordt gezet.

Een reactie van een handelaar illustreert dat diepe wantrouwen. 'Wie garandeert ons dat de stad niet zal samenspannen met Foruminvest', zei hij. 'Het nieuwe winkelcentrum, dat is de dada van de burgemeester. Dus is dat niet zo vergezocht.'

'Zelfs al zou dat kloppen, dan is het nog uitgesloten dat Foruminvest dat handelsdistrict naar zijn hand kan zetten', zegt burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V). 'Er is bij tegenstrijdige belangen altijd de mogelijkheid om de algemene vergadering bij mekaar te roepen. En daar zijn de huidige handelaars altijd in de meerderheid. Op voorwaarde dat ze die algemene vergadering dan ook bijwonen natuurlijk.'

Toch klopt het natuurlijk wel dat de raad van bestuur in de praktijk het belangrijkste orgaan zal zijn van dat handelsdistrict en zal bepalen welke richting het uitgaat met Kortrijk als winkelstad. Behalve twee vertegenwoordigers van de handelaars van het huidige winkelcentrum, zullen er ook twee van het nieuwe winkelcentrum en twee door de stad aangesteld, zitting hebben.

'Maar waarom moeten we voortdurend uitgaan van een wij tegen een zij', aldus Koen Byttebier, handelaar en raadslid voor Open VLD. 'We zullen het samen moeten doen. Het is toch de bedoeling dat we Kortrijk in zijn totaliteit zullen promoten als winkelstad. Ik hoop dan ook dat het zo weinig mogelijk tot stemmingen komt.'

Of er een handelsdistrict komt, zal eind maart duidelijk zijn. Sedert maandagavond kunnen de handelaars hun stem uitbrengen: voor of tegen het handelsdistrict.

bron: Het nieuwsblad

Geen opmerkingen: