To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

dinsdag 2 oktober 2007

Kortrijk en Foruminvest hebben nieuw protocol

Kortrijk en Foruminvest hebben nieuw protocol

De stad Kortrijk en bouwpromotor Foruminvest hebben een nieuw protocol ondertekend. Daarin belooft Foruminvest 4 miljoen euro te betalen om de omgeving van het grote winkelcomplex in de binnenstad van Kortrijk, beter in te bedden. De stad zelf betaalt ook een deel.

Er komt ook een globaal overlegsysteem met alle handelaars in de Kortrijkse binnenstad. Die zouden ook elk een jaarlijkse bijdrage moeten betalen, iets waarvoor de winkelstraatcomités alvast vragende partij zijn. Nu zijn handelaars niet verplicht zo'n bijdrage te betalen, voor de organisatie van ondermeer braderieën en speciale shoppingdagen.

Half november komen de handelaarscomités daarvoor samen. Foruminvest belooft dat alle handelszaken die huren in het nieuwe complex, zo'n bijdrage moeten betalen. Daarnaast komt er ook een fonds om de stadskankers rond het project aan de pakken, en er komt een studie om designelementen in en rond Foruminvest te voorzien.

bron: www.wtv.be

Artikel van het nieuwsblad

Geen opmerkingen: