To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

maandag 22 september 2008

Niveau -1 bijna af


Vrijdag is terug een groot stuk gegoten van het niveau -1. Dit is nu bijna volledig dicht, hopelijk tegen zondag (de bezoekdag) volledig.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Nog even wat informatie over vroegere opgravingen: uit de archeologische terreinverkenning die eerder werd uitgevoerd, is gebleken dat delen van het projectterrein K in Kortrijk een hoge archeologische waarde hebben. Na onderzoek van negen proefsleuven, strategisch uitgezet over de gehele zone, werden drie deelzones geselecteerd waar een volledige archeologische opgraving noodzakelijk was. Het onderzoek op de Koeiekop is ondertussen afgerond. Hier vonden de archeologen heel wat sporen terug van vroegere ambachtelijke lederbewerking. Ten westen van de Sionstraat werden goedbewaarde resten van het Sionklooster (1432-1834) en de bijhorende begraafplaats aangetroffen, terwijl ten oosten van deze straat, op de speelplaats van de school Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, gave resten van de laat-middeleeuwse stadsmuur (1353-1454) bewaard zijn. Het zijn deze terreinen die in de komende maanden het onderwerp worden van uitgebreid archeologisch onderzoek. De opgravingen van het Sionklooster zullen de funderingen van de kloosterkerk, de pandgang en de bijgebouwen aan het licht brengen en de onderzoekers in staat stellen een plattegrond van het gebouw op te stellen. Gespecialiseerd onderzoek van de menselijke resten die begraven liggen binnen het klooster zal meer gegevens opleveren betreffende de samenstelling, het ziektebeeld en de eetgewoonten van de bewoners van het Sionklooster. In de zone rond de stadsmuur hoopte men, aansluitend op deze muur, restanten van de Predikherentoren terug te vinden. Daarvoor is men nu te laat maar archeologen hopen dat dank zij het wegzinken van de Wijngaardstraat nieuwe vondsten naar boven komen. Inderdaad, doordat vele rioleringen het begeven komt er ook veel interessant archeologisch materiaal naar boven. Zo fluistert men dat bepaalde bewoners niet willen wijken omdat in hun tuinen geregeld gouden munten naar boven komen. Het zou uiteraard ook kunnen dat dit komkommerverhalen zijn maar bepaalde archeologen zijn toch al gaan aankloppen bij de bewoners uit de Wijngaardstraat. (dixit de verhalen) Volgens het stadsbestuur moeten alle vondsten overgemaakt worden aan de stad.

Anoniem zei

Amai, Anoniem! Wat een moeilijke uitleg ... waar heb ik dat nog gelezen :)

But yeah, whatever: we mogen dus door nen tunnel lopen onder de grond op de voorstelling .... en loopt die danin het verzakte gedeelte of in het niet-verzakte gedeelte (moeilijk é :] want 't is allemaal verzakt bwahaha)).

Peter-Jan zei

ik wil ook wel wat munten vinden in me tuin :p

Timpie zei

mij kan je ook helpen wat munten te verzamelen door af en toe eens op de google-reclames te klikken die tussen de berichten staan :p