To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

donderdag 15 mei 2008

Winkel- en wandelcentrum blijft populair

Twee onderzoeksbureaus gingen na hoeveel passanten er in het winkel- en wandelgebied van Kortrijk voorbijkwamen. Het eerste cijfer dateert van 2004, het tweede van 2006. In de Lange Steenstraat gaf het passantenonderzoek 70.000 aan, in 2006 ging dat naar 70.550. De Steenpoort scoort van 60.000 in 2004 tot 74.000 in 2006. De Doorniksestraat telde in 2004 nog 30.000 passanten, in 2006 27.100. De Leiestraat daalde van 30.000 naar 27.1000. De leegstand neemt daar nu wel af.

Leegstand gaat naar beneden

De gemiddelde oppervlakte van het winkelbestand in Kortrijk is te klein. Zeker als je die vergelijkt met andere gelijkwaardige steden. 'K in Kortrijk' moet daar verandering in brengen. 'Gemiddeld raken we aan honderd vierkante meter', zegt directeur Trui Tydgat van het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOK.

'Elders is dat 130 vierkante meter. Als we de winkels bekijken die in de zone liggen waarvoor straks samen promotie wordt gevoerd, dan zien we ongeveer 570 zaken. Daarvan zijn er 300handelszaken (winkels), 100horecazaken, 100 dienstverlenende zaken en 65 leegstaande panden. Dat betekent elf procent leegstand. In 2006 was dat nog zestien procent.'

Die daling is relatief want een aantal leegstaande panden is tegen de vlakte gegaan voor K. Toch doet Kortrijk het niet slechter dan vroeger, ondanks alle hinder. De 'rampgebieden' zijn vandaag trouwens bekend. Het zijn het Overbekeplein, de Vlasmarkt en de Wijngaardstraat. Ook de Graanmarkt ontsnapt niet aan leegstand. Het nieuwe postproject moet daar verandering in brengen.

Bron: het nieuwsblad

Geen opmerkingen: