To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

dinsdag 22 april 2008

Heraanleg doortochtprojecten

Heraanleg doortochtprojecten N8, R36 en Gentsesteenweg - Gentsepoort

Tussen juni 2008 en september 2009 leggen de Vlaamse Overheid en de stad Kortrijk 4 kilometer wegenis volledig her aan. Het betreft de strook tussen de Gentsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg aan het op- en afrittencomplex met de E17. Het zijn 3 verschillende projecten (Gentsesteenweg, R36 en Zwevegemsestraat-Oudenaardsesteenweg) die gelijktijdig maar wel gefaseerd zullen verlopen.
De uitvoering van de projecten Gentsesteenweg en Zwevegemsestraat waren al een hele tijd gepland. Project Gentsesteenweg omwille de typeongevallen met rechtsafslaande auto’s van de Gentsesteenweg naar de Vlaanderenkaai en rechtdoorrijdende bromfietsers in de Gentsesteenweg. Door de komst van het winkelcentrum “K in Kortrijk” is het wel nodig om ook de Gentsepoort in het project te betrekken. Gespecialiseerd onderzoek heeft immers uitgewezen dat een betere verkeersafwikkeling zal bekomen worden op een kruispunt met verkeerslichten dan op een rotonde. Omdat ter hoogte van het nieuwe kruispunt voorsorteerstroken noodzakelijk zijn, zal ook een deel van de Minister Liebaertlaan heringericht worden. De as Zwevegemsestraat-Oudenaardsesteenweg is één van de prioritair aan te pakken assen in Kortrijk. Voor de bewoners, handels- en horecazaken, scholen en administratieve functies die zich aan of in de buurt van deze gewestwegen bevinden, is de huidige leefbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit verre van optimaal. De aanleg van de R36 was op termijn gepland en was hoofdzakelijk een rioleringsdossier. Maar omdat het winkelcentrum Foruminvest heel wat nieuwe bezoekers naar de stad zal aantrekken, met de fiets, bus of auto is het nodig om de straten tussen de Zwevegemsepoort en de Gentsepoort volledig te vernieuwen. Om de bereikbaarheid van de stad te garanderen bij de opening van het winkelcentrum “K in Kortrijk” voeren het Vlaamse Gewest en de stad deze werken prioritair uit. Het project wordt een harde noot om kraken voor buurtbewoners, handelaars, bezoekers. Het is even op de tanden bijten maar na afloop verbetert de situatie voor iedereen: een gloednieuw winkelcentrum, betere en veilige wegenis, …. .

Voorstel timing en fasering doortochtproject
Omleggingsfases werken K in Kortrijk

bron: www.kortrijk.be

Geen opmerkingen: