To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

woensdag 16 januari 2008

NB06: Goede afspraken

Intussen werden met scholen en handelaars een aantal afspraken gemaakt. Zo werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat scholieren op een veilige manier van en naar de Pleinscholen kunnen fietsen en wandelen. De aanleg van een extra zebrapad, betere verlichting aan de werfsite, het plaatsen van een extra gemachtigd opzichter, … het zijn maar enkele initiatieven die de studenten ten goede komen.

Intussen gaan ook de kuisinspanningen verder. Zo is de werking van de wielwasinstallatie geoptimaliseerd en worden de aanpalende straten elke vrijdag aan een grondige poetsbeurt onderworpen.

Op deze manier wordt permanent geprobeerd om de hinder tot een minimum te beperken.

bron: nieuwsbrief 06

Geen opmerkingen: