To see this banner you need to download and install Adobe Flash player.

woensdag 16 januari 2008

NB06: Een nieuwe fase in de werken

Intussen zijn de werkzaamheden hervat en is een nieuwe fase aangebroken. Sinds 7 januari is men immers gestart met de werken aan de Sint-Janslaan.
Na de aanleg van de tunnel aan de Romeinselaan is begonnen met de werken voor het maken van de uitrijtunnel aan de Sint-Janslaan. Deze werken zullen duren tot oktober 2008. Concreet betekent dit dat de Sint-Janslaan afgesloten wordt vanaf de Veemarkt tot de plaats waar de tunneluitgang gebouwd wordt. Tijdens het bouwverlof werd een supplementaire voetgangersdoorsteek gemaakt van de Wijngaardstraat naar de Kleine St-Jansstraat. Tot ongeveer april 2008 zal zo veel als mogelijk een aangepaste voetgangersdoorsteek tussen de Zwevegemesestraat en de Kleine Sint-Jansstraat
worden gecreëerd, wat niet altijd evident is als je weet dat er zich heel veel rioleringen, leidingen en buizen bevinden onder het kruispunt Veemarkt, Sint-Janslaan, Zwevegemsestraat en dat er tot april 2008 verder gewerkt wordt aan het dak op de tunnel van de Romeinse laan ter hoogte van de Veemarkt.
Vanaf april 2008 is deze zone voorlopig klaar en kan een alternerende voetgangersdoorgang van de Veemarkt naar de Kleine St-Jansstraat voorzien worden.
In principe zal de tunnel onder de Romeinselaan dan in gebruik genomen kunnen worden voor een deel van het werfverkeer.
Sowieso blijft de brede doorgang die er nu is van de parking Veemarkt langs de Romeinselaan naar het winkelwandelgebied, steeds bestaan en zal ook de voetgangersdoorgang vanaf de Veemarkt naar de Wijngaardstraat open blijven. Deze beide blijven de hoofdtoegangen naar het Winkelwandelgebied.

Geen opmerkingen: